Alt du bør vide om kørekort

For at få dit første kørekort skal du først og fremmest være fyldt 18 år. Dernæst skal du gennemføre en teoretisk og praktisk køreprøve hos Kørekortskontoret. Den teoretiske prøve består af 30 multiple choice-spørgsmål, som du skal besvare korrekt for at bestå. Den praktiske prøve varer omkring 30 minutter og omfatter en vurdering af dine kørefærdigheder på offentlig vej. Når du har bestået begge prøver, kan du få udstedt dit første kørekort. Husk at medbringe de nødvendige dokumenter som pas eller anden legitimation. Processen kan tage nogle uger, så vær tålmodig og følg instruktionerne fra Kørekortskontoret.

Reglerne for at få kørekort i Danmark

For at få et kørekort i Danmark skal man være fyldt 18 år og bestå både en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve tester din viden om færdselsregler og trafiksikkerhed, mens den praktiske prøve vurderer din evne til at føre et køretøj sikkert og ansvarligt. Hvis du består begge prøver, vil du modtage dit kørekort. Du kan læse mere om processen på Kørekort – Læs mere her.

Forskellige kørekorttyper og deres anvendelse

Der findes forskellige typer af kørekort, der hver især giver adgang til at føre forskellige køretøjer. Personbilkørekort (kategori B) er den mest almindelige type og giver adgang til at føre personbiler op til 3.500 kg. Motorcykelkørekort (kategori A) giver adgang til at føre motorcykler. Lastbilkørekort (kategori C) giver adgang til at føre lastbiler over 3.500 kg. Hvis du har fået frakendt retten til at føre et køretøj, kan du læse mere om kørselsforbud her.

Sådan fornyer du dit eksisterende kørekort

Når dit kørekort udløber, er det vigtigt at forny det i god tid for at undgå at køre uden gyldigt kørekort. Du kan forny dit kørekort op til 6 måneder før udløbsdatoen. For at forny dit kørekort skal du kontakte Borgerservice og booke en tid til at få taget et nyt foto og underskrift. Du skal medbringe dit nuværende kørekort, ID-kort eller pas, og betale gebyret for fornyelsen. Når du har fået dit nye kørekort, skal du sørge for at ødelægge det gamle kørekort. Husk at dit kørekort kun gælder i 15 år, så du bør huske at forny det i god tid, inden det udløber.

Hvad koster det at få et nyt kørekort?

Prisen for et nyt kørekort varierer afhængigt af, hvilken type kørekort du skal have. Et almindeligt personbilskørekort (kategori B) koster typisk mellem 2.000 og 3.000 kr. Hertil kommer eventuelle ekstraomkostninger som f.eks. betaling for teoriprøve og køreprøve. Kørekort til større køretøjer som lastbiler og busser (kategori C og D) kan koste væsentligt mere, op mod 10.000 kr. eller mere. Det anbefales at undersøge de præcise priser hos den kørekortudsteder, du vælger at gå til.

Kørselstimer og køreprøver – hvad du skal vide

For at få kørekort skal du gennemføre et vist antal kørselstimer under vejledning af en godkendt kørelærer. Antallet af timer afhænger af, hvilket kørekort du søger. For kategori B (personbil) er det typisk 16-20 timer. Timerne skal dække både byzone, landevej og motorvej, så du får erfaring med forskellige kørselsforhold. Når du har gennemført de obligatoriske kørselstimer, kan du booke en køreprøve hos Kørekortenheden. Prøven består af en praktisk del, hvor du demonstrerer din kørefærdighed, samt en teoriprøve, hvor du skal vise, at du har styr på færdselsregler og trafiksikkerhed. Består du begge dele, får du udstedt dit kørekort.

Særlige hensyn ved kørekort til ældre og handicappede

For ældre og handicappede er der særlige hensyn at tage ved ansøgning om kørekort. Ansøgere i denne gruppe kan være underlagt yderligere krav, såsom lægeattest eller køreprøve, for at sikre trafiksikkerheden. Myndighederne vurderer hvert enkelt tilfælde individuelt og kan stille krav om, at kørekortet kun gælder for bestemte køretøjer eller under særlige vilkår. Det er vigtigt, at ansøgeren er ærlig omkring eventuelle helbredsmæssige udfordringer, så de rette foranstaltninger kan træffes. Samarbejdet mellem ansøger, læge og myndigheder er afgørende for at opnå et kørekort, der passer til den enkeltes situation.

Mister du dit kørekort? Sådan får du det igen

Hvis du mister dit kørekort, er det vigtigt at handle hurtigt for at få det genudstedt. Først og fremmest skal du kontakte Borgerservice i din kommune og anmelde tabet. De vil hjælpe dig med at få udstedt et nyt kørekort. Du skal medbringe legitimation som pas eller sundhedskort, og betale et gebyr for udstedelsen. Processen tager som regel 1-2 uger, hvorefter du modtager dit nye kørekort. Husk at du ikke må føre motorkøretøj, før du har fået et nyt kørekort. Hvis dit kørekort er blevet stjålet, skal du også anmelde tyveriet til politiet.

Kørekortregler for unge under 18 år

Unge under 18 år skal opfylde særlige krav for at få kørekort. De skal først tage et teoretisk køreprøve, hvor de beviser at de har den nødvendige viden om færdselsregler og kørsel. Dernæst skal de tage en praktisk køreprøve, hvor en godkendt kørelærer vurderer deres køretekniske færdigheder. Derudover kræves det, at en forælder eller værge giver samtykke til at den unge må få kørekort. Unge under 18 år må kun køre i begrænset omfang, for eksempel til og fra arbejde eller skole, og de må ikke have passagerer under 25 år med i bilen de første 6 måneder.

Sådan undgår du at miste dit kørekort

For at undgå at miste dit kørekort er det vigtigt at overholde færdselsreglerne og køre ansvarligt. Overskrid ikke fartgrænsen, kør ikke påvirket af alkohol eller stoffer, og undlad at bruge mobiltelefon under kørsel. Vær opmærksom på dine omgivelser og reagér hurtigt på uventede situationer. Hvis du får en bøde eller en advarsel, så tag det alvorligt og sørg for at rette op på din adfærd. Regelmæssig kontrol af dit kørekort og dine point kan også hjælpe dig med at holde styr på din kørehistorik og undgå at miste dit kørekort.